86,650 Reputation

30 yesterday
75 2 days ago
55 Aug 20
55 Aug 19
38 Aug 18
28 Aug 17
20 Aug 16
20 Aug 13
15 Aug 12
65 Aug 10
20 Aug 9
30 Aug 8
40 Aug 7
10 Aug 6
20 Aug 5
75 Aug 4
20 Aug 3
20 Aug 2
10 Aug 1
30 Jul 31
20 Jul 30
80 Jul 29
60 Jul 28
20 Jul 26
60 Jul 25
100 Jul 24
-10 Jul 23
33 Jul 22
20 Jul 19
25 Jul 18