18,234 Reputation

10 yesterday
+10 13:17 upvote
10 2 days ago
10 Aug 1
10 Jul 31
15 Jul 25
10 Jul 18
10 Jun 27
10 Jun 23
10 Jun 22
10 Jun 21
10 Jun 18
10 Jun 17
10 Jun 15
10 Jun 9
10 Jun 2
10 May 26
10 May 11
10 May 9
10 May 5
10 Apr 28
-10 Apr 21
10 Apr 20
10 Apr 5
10 Mar 23
10 Mar 22
10 Mar 3
10 Feb 18
10 Feb 14
20 Feb 12
10 Feb 11