23,165 Reputation

220 today
290 yesterday
320 2 days ago
166 Aug 3
30 Aug 2
95 Aug 1
230 Jul 31
81 Jul 30
155 Jul 29
115 Jul 28
185 Jul 27
250 Jul 26
145 Jul 25
75 Jul 24
80 Jul 23
145 Jul 22
245 Jul 21
60 Jul 20
130 Jul 19
20 Jul 18
15 Jul 17
85 Jul 16
30 Jul 15
25 Jul 12
10 Jul 11
10 Jul 5
10 Jun 29
10 Jun 16
10 Jun 15
-10 Jun 5