11,736 Reputation

35 yesterday
10 Nov 10
60 Nov 9
30 Nov 8
20 Nov 5
65 Nov 4
35 Nov 1
35 Oct 30
40 Oct 29
55 Oct 28
10 Oct 24
25 Oct 22
25 Oct 8
25 Oct 7
20 Sep 26
25 Sep 25
0 Sep 19
40 Sep 18
35 Sep 17
20 Sep 12
30 Sep 4
40 Aug 31
10 Aug 30
10 Aug 26
-10 Aug 24
160 Aug 23
45 Aug 21
80 Aug 14
140 Aug 13
95 Aug 12