Antonios-Alexandros Robotis
151
× 87
32
× 21
19
× 11
13
× 10
107
× 49
31
× 12
18
× 13
13
× 9
95
× 64
30
× 8
18
× 12
13
× 3
95
× 43
29
× 9
17
× 12
13
65
× 10
27
× 16
17
× 12
13
60
× 41
26
× 18
17
× 7
12
× 13
59
× 19
25
× 11
17
× 5
12
× 4
58
× 21
24
× 17
16
× 14
12
× 3
46
× 19
24
× 8
16
× 7
11
× 7
44
× 19
22
× 12
16
× 7
11
× 6
44
× 10
22
× 9
14
× 3
11
× 4
43
× 16
22
× 4
14
11
× 3
35
× 22
20
× 11
13
× 11
9
× 5