18,954 Reputation

20 today
65 yesterday
15 2 days ago
20 Aug 21
10 Aug 18
5 Aug 17
10 Aug 11
10 Jul 26
25 Jul 25
60 Jul 22
10 Jul 20
20 Jul 19
5 Jul 10
20 Jul 1
10 Jun 30
28 Jun 28
22 Jun 27
5 Jun 25
20 Jun 22
5 Jun 17
10 Jun 14
10 Jun 12
10 Jun 6
25 May 28
10 May 11
5 May 10
5 May 7
10 May 6
5 May 5
30 May 3