32,504 Reputation

10 yesterday
30 2 days ago
10 Aug 8
10 Aug 7
10 Aug 6
35 Aug 5
10 Aug 3
10 Aug 2
10 Aug 1
20 Jul 28
10 Jul 27
10 Jul 25
25 Jul 22
10 Jul 18
10 Jul 14
50 Jul 12
20 Jul 11
95 Jul 9
35 Jul 8
10 Jul 7
-2 Jul 4
10 Jun 30
20 Jun 23
0 Jun 15
10 Jun 14
15 Jun 13
55 Jun 8
25 Jun 6
-10 Jun 4
10 Jun 3